Què és el Rural Living Lab Pirineus ?

El RLLP es tracta d’una iniciativa del CTFC dirigida a la promoció ambiental, social i econòmica del medi rural, mitjançant la utilització d’una nova metodologia per a la innovació. Compta amb un conjunt d’infraestructures, serveis, eines, aplicacions, mètodes, processos i persones per a crear, provar i validar nous productes i serveis en entorns reals i quotidians.

L’objectiu final consisteix en aconseguir una participació conjunta de la societat civil, privada i pública per poder generar nous models de desenvolupament sostenible que impliquin la dinamització del teixit productiu.

Les seves àrees d’acció seran les següents:

  • Innovació Social per desenvolupar les capacitats de les persones i associacions enfortint les seves activitats per aconseguir un món més just i sostenible.
  • Innovació Empresarial per incentivar el desenvolupament de nous projectes i fomentar la cultura de l’empresari i dels nous emprenedors
  • Innovació Rural-Ambiental. Els beneficiaris seran entitats relacionades amb el sector agrari i forestal que formin part del teixit productiu rural.

imatge_cat